Wereldvermooien

Ik wil de wereld mooier maken! En ik doe dat graag samen met jou.

 

Bijdragen
Ik geloof in de kanteling, in de betekeniseconomie, in een duurzame en betrokken samenleving
en in de kracht van bottom-up verandering. Ik geloof ook dat iedereen hieraan kan bijdragen.
En daar wil ik mensen bewust van maken. Dat het begint bij onszelf. En dat elke kleine bijdrage ertoe doet. Dat groot dromen mág. En dat we ons door die dromen mogen laten inspireren.

Bewustwording
Met wat ik doe wil ik bewustwording creëren.
Van ieders eigen kracht en van het belang van verandering.
Ik wil die verandering, de mooiere wereld promoten.

Wat ik doe
In verschillende rollen en vanuit verschillende ondernemingen draag ik bij aan het vermooien van onze wereld. Ik doe dat door het stimuleren van sociaal of betekenisvol ondernemen. En ik doe dat als coördinator en als schrijver. Ik zorg voor structuur en breng processen in kaart, ik regel en ondersteun, ik kom tot de kern en zorg voor richting. Daarnaast bied ik een liefdevol luisterend oor en een vinger die af en toe op zere plekken drukt.

Contact
Voor het vermooien van de wereld ga ik graag de samenwerking. Kun jij mijn bijdrage gebruiken?
Heb je tips? Wil je meedenken? Of gewoon eens samen wegdromen over die mooiere wereld?
Neem contact met me op!
Je kunt me bellen op telefoonnummer 06 260 286 95 of mailen naar [email protected] .